Even Voorstellen

 

Goed Gedragen Scholingen is een bedrijf dat in 1997 is opgericht en scholingen verzorgt met als doel het verhogen van deskundigheid op het gebied van de fysieke overbelasting om zo bij te dragen aan een beter functioneren van mensen in hun werkomgeving.

Binnen de verschillende beroepsgroepen zal de kwaliteit van werken hierdoor toenemen. Dit alles heeft tevens gevolgen voor het terugdringen en voorkomen van ziekteverzuim ten gevolge van overbelasting in de werk- en privé-situatie.
Kenmerkend voor de werkwijze van Goed Gedragen Scholingen is de praktijkgerichtheid en de proefondervindelijke wijze waarop de informatie wordt overgedragen.

 

 

 

 

 

 

 De Uitdrager

 


Michel Otten

De scholingsprogramma's van Goed Gedragen Scholingen zijn samengesteld en worden uitgedragen door een fysiotherapeut met een haptonomische achtergrond en een ruime ervaring binnen de intramurale gezondheidszorg.
Vanuit deze deskundigheid is een visie ontwikkeld, die de basis vormt voor de diverse scholingsprogramma's. 

 

 

omhoog