Scholingen Algemeen

 

Alle scholingsprogramma's hebben in meer of mindere mate een rode draad, die gevormd wordt door een haptonomische benadering.
De scholingen kunnen zowel in-company als op inschrijving worden georganiseerd.
De scholingen zijn als volgt onderverdeeld:

 

 

klik hier voor meer info

 

 

 

 Scholingen: Verantwoord Verplaatsen

 

Bij het scholingsprogramma Verantwoord Verplaatsen worden verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders geschoold in het handelen vanuit een juiste begeleidingsattitude en het op een juiste wijze omgaan met hulpmiddelen bij transfers en belastende, verzorgende handelingen.
De verplaatsingshandelingen vormen het uitgangspunt van dit scholingsprogramma.

 

 

klik hier voor meer info

omhoog

 

 

 Scholingen: Training Tilco÷rdinatoren

 

Het scholingsprogramma Training Tilco÷rdinatoren schoolt medewerkers die binnen de organisatie een specifieke functie met bijbehorende taken hebben ten aanzien van fysieke belasting.
Dit programma geeft meer inzicht en vaardigheid in de verplaatsingshandelingen door het verdiepen van het programma Verantwoord Verplaatsen. Verder wordt aandacht besteed aan het op een juiste wijze begeleiden van collega's en het vervullen van de co÷rdinerende taken, waarbij het accent gelegd wordt op communicatievaardigheden.

 

 

klik hier voor meer info

omhoog

 

 

Scholingen: Basisondersteunend Begeleiden

 

Bij het scholingsprogramma Basisondersteunend Begeleiden worden begeleiders op kinderdagverblijven of peuterspeelzalen geschoold in het op een juiste wijze dragen van en omgaan met baby's en jonge kinderen.
Ook hier vormen de verplaatsingshandelingen het uitgangspunt van dit scholingsprogramma.

 

 

klik hier voor meer info

omhoog

 

 

Scholingen: Behoorlijk Belasten

 

Het programma Behoorlijk Belasten is gemaakt voor medewerkers van de facilitaire dienst binnen de zorgsector, maar ook voor medewerkers uit andere sectoren dan de zorg.
Dit programma gaat gericht in op de dynamische en statische overbelasting, die kan optreden op de werkplek.
Het verkrijgen van inzicht en vaardigheid in een verantwoorde wijze van tillen en verplaatsen van voorwerpen met of zonder hulpmiddel zal centraal staan in deze scholing. Het accent wordt gelegd op het gezamenlijk vinden van oplossingen voor belastende werkzaamheden en het aangeven van risicofactoren.

 

 

klik hier voor meer info

omhoog