Scholingen: Algemeen

 

Goed Gedragen Scholingen maakt hierin het volgende onderscheid:

In-company
Op Inschrijving

Scholingsbegeleider:
Michel Otten.

Bewijs van deelname:
De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.

Annulering:
Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de scholing ben ik genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.

Subsidie en fiscale mogelijkheden:
Er zijn voor de kosten van de uitvoering van de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Arbowet verschillende subsidie- en fiscale regelingen voor scholingen en investeringen door de overheid opgesteld.

Aanmelding of verdere informatie-uitwisseling:
Indien uw interesse voor Goed Gedragen Scholingen is gewekt, kunt u op de informatiepage een informatieformulier invullen voor het aanmelden voor een kennismakingsgesprek, het inschrijven voor een scholing of aangeven wat uw wensen zijn.
Op deze manier krijg ik een betere indruk van uw wensen en wat ik voor u zou kunnen betekenen.
Indien dat gewenst is zal ik dan ook contact met u op kunnen nemen.

 

 

 

omhoog

 

 

 In Company

 

De scholing wordt in de instelling zelf door de opdrachtgever georganiseerd.
De opdrachtgever draagt in principe zorg voor het beschikbaar stellen van de locatie, de hulpmiddelen en andere scholingsfaciliteiten.
Na accordering en terugzending van een offerte zal overgegaan worden tot de planning en uitvoering van de scholing. Over deze gang van zaken wordt u dan uitgebreid geïnformeerd.

Opbouw:
1. Kennismakingsgesprek
2. Vooronderzoek
3. Scholing
4. Evaluatie
5. Vervolgscholing

ad1

Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en heeft als doel het mondeling toelichten van de werkwijze van Goed Gedragen Scholingen en het inventariseren van de wensen van de instelling. Dit biedt de mogelijkheid om te bekijken of uitgangspunten van beide partijen overeenstemmen.

ad2.

Het vooronderzoek heeft als doel het verzamelen van gegevens om te kunnen afstemmen op de wensen van de instelling en zo te komen tot een scholing op maat.

ad3.

De scholingen worden verzorgd door één begeleider. De groepsgrootte is maximaal 8 personen.
Meer informatie over een scholing treft u onder de specifieke omschrijving van de scholingsprogramma's.

ad4

De evaluatie heeft als doel het management te informeren over de bevindingen van
de deelnemers en de scholingsbegeleider.

ad5  

Indien gewenst is het mogelijk dat ik, met een door de instelling te bepalen frequentie, een vervolgscholing verzorg, waarin naast een deel herhaling ook een verdere ontwikkeling wordt aangereikt.

 

 

 

omhoog

 

 

 Op inschrijving:

 

Goed Gedragen Scholingen draagt zorg voor de gehele organisatie van de scholing, de locatie, de hulpmiddelen en andere scholingsfaciliteiten.
Nadat alle inschrijvingen binnen zijn, en de sluitingsdatum van inschrijving is bereikt, wordt overgegaan tot de indeling op basis van datum van aanmelding.
Bij een te groot aantal inschrijvingen zullen zo mogelijk meer data gepland gaan worden.
Hierover krijgt u dan schriftelijk bericht.

Opbouw:
1. Informatieverstrekking over de scholing
2. Scholing
3. Vervolgscholing

ad1.  

De informatieverstrekking over de scholing bericht u over de gang van zaken omtrent de organisatie van de scholing zoals scholingsdata, betalingswijze e.d.

ad2.

De scholingen worden verzorgd door één begeleider. De groepsgrootte is maximaal 8 personen.

ad3.

Ik verzorg ook vervolgscholingen, waarin naast een deel herhaling ook een verdere ontwikkeling wordt aangereikt.

 

 

 

omhoog