Visie Algemeen

 

Het woord "gedragen" in de naam van mijn bedrijf vormt de basis van mijn visie.
Gedrag en benadering spelen een essentiŰle rol bij overbelasting in werk en privÚ-situaties.
Attitudeaspecten vormen dan ook de rode draad in de scholingsprogramma's.
De wijze waarop de scholingen uitgedragen worden is voornamelijk gericht op een gevoelsmatig aan den lijve ervaren van de aangereikte stof.
Ik vergelijk daarbij het huidig vaak belastende handelen/reageren met een minder belastend handelen/reageren, zoals ik dat voorsta.
Door deze ervaringsgerichte didactiek zal de intrinsieke motivatie en het beklijven van de materie sterker worden gestimuleerd, dan bij een meer rationele overdracht.
Hieronder worden de visies van de scholingsprogramma's uiteengezet:

 

 

omhoog

 

 

 Visie: Verantwoord Verplaatsen

 

Het gaat er niet om hoe de mens verplaatst wordt, maar hoe de mens verplaatst wordt.
Wanneer de cliŰnt aangesproken wordt op zijn eigen mogelijkheden en uitgenodigd wordt tot zelfactiviteit en samenwerking, zal het verzorgen minder belastend zijn.
Indien de eigen mogelijkheden zo beperkt zijn geworden dat de cliŰnt daarop niet meer kan worden aangesproken, behoren hulpmiddelen zoals tilliften en glijzeilen op een juiste wijze ingezet en gebruikt te worden.

 

 

klik hier voor uitgebreide info

omhoog

 

 

 Visie: Training Tilco÷rdinatoren

 

De tilco÷rdinator speelt een sleutelrol bij het uitvoeren en borgen van het tilbeleid.
Deze heeft tot taak het vertegenwoordigen, begeleiden, adviseren en zo nodig corrigeren van collega's als het gaat over fysiek belastende handelingen.
Hiervoor dient de tilco÷rdinator te beschikken over extra kennis en vaardigheden voor het oplossen van fysiek overbelastende situaties en een goede wijze van communiceren.

 

 

klik hier voor uitgebreide info

omhoog

 

 

Visie: Basisondersteunend Begeleiden

 

Het gaat er niet om hoe het kind verplaatst wordt, maar hoe het kind verplaatst wordt.
Het is van belang dat het kind vanuit een juiste begeleidingsattitude wordt aangesproken op eigen mogelijkheden. Dit stimuleert de ontwikkeling van zelfstandigheid, onafhankelijkheid en eigen verantwoordelijkheid en zal voor zowel kind als begeleider minder belastend zijn.

 

 

klik hier voor uitgebreide info

omhoog

 

 

Visie: Behoorlijk Belasten

 

Bij het verplaatsen van lasten spelen niet alleen tiltechnieken een rol.
Daarom ligt in deze scholing de nadruk niet alleen op louter technische vaardigheden, maar meer op de benadering van en het omgaan met lasten, hulpmiddelen, omgevingsfactoren en met elkaar.
Vooral door vanuit praktische situaties te werken, zullen cursisten door het aan den lijve te ervaren, inzicht krijgen in hun huidige vaak belastende werkwijze en vervolgens in een veranderde, minder belastende werkwijze die wij voorstaan

 

 

klik hier voor uitgebreide info

omhoog