Visie: Basisondersteunend Begeleiden

 

Veel overbelastingsproblemen bij het verplaatsen van kinderen, worden volgens mij veroorzaakt door een benaderingswijze, die gekenmerkt wordt door ingrijpend, overnemend, ondersteunend of helpend handelen van de zorgverlener.
Door vaak, niet afgestemd, te trekken en te sjorren aan kinderen ontstaat een belastingtoename voor zowel de zorgverlener als het kind.
Als de zorgverlener het aangeleerde helpen kan veranderen in een waarlijk begeleiden (uitnodigen tot zelfactiviteit en samenwerking), zal het verzorgen zeker minder belastend zijn.
Wanneer kinderen meer worden aangesproken op hun eigen mogelijkheden, zal dit de ontwikkeling van zelfstandigheid, onafhankelijkheid en eigen verantwoordelijkheid stimuleren in plaats van ontnemen. Voor beiden is dit minder zwaar en wordt door het kind als bevestigend ervaren.
Hierbij blijkt dat de benadering een heel bepalende factor is.
Het gaat het er niet alleen om hoe het kind verplaatst wordt, maar hoe het kind verplaatst wordt
Goed Gedragen Scholingen legt bij haar scholing minder de nadruk op louter technische aspecten, maar meer op begeleidingsaspecten en het omgaan met middelen, materiaal en met elkaar.
Middels voornamelijk praktische situaties zullen cursisten inzicht krijgen in, en aan den lijve geconfronteerd worden met, hun huidige gedrag en werkwijze. Dit betekent dat ik ze niet vertel, maar laat ervaren wat het betekent om op deze wijze met mens en materiaal om te gaan.
De bewustwording, die ontstaat door zo zelf te ervaren, zal de basis gaan vormen voor een veranderingsproces, waarbij ik samen met de cursist naar andere mogelijkheden zal zoeken om de overbelastingsproblematiek aan te pakken.
Hieraan ligt een didactiek ten grondslag die probleemgericht het zelfoplossende vermogen van de cursist stimuleert.

 

 

 

omhoog