Visie: Behoorlijk Belasten

 

Klachten van het houdings- en bewegingsapparaat door overbelasting zijn vaak de oorzaak van langdurig ziekteverzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid. Het verstrekken van allerlei hulpmiddelen en informatie over de juiste houding en techniek geeft niet altijd het gewenste resultaat bij het bestrijden of voorkomen hiervan.
Het blijkt dan, dat wijze waarop de medewerker omgaat met belasting meestal een doorslaggevende rol speelt.
Goed Gedragen Scholingen legt daarom in deze scholing niet alleen de nadruk op louter technische vaardigheden, maar meer op de benadering van en het omgaan met lasten, hulpmiddelen, omgevingsfactoren en met elkaar.
Vooral door vanuit praktische situaties te werken, zullen cursisten door het aan den lijve te ervaren, inzicht krijgen in hun huidige vaak belastende werkwijze en vervolgens in een veranderde, minder belastende werkwijze die ik voorsta.
De bewustwording ontstaat door het inzicht geven in en het laten ervaren van verschillende basisprincipes. Dit zal de basis gaan vormen voor een veranderingsproces, waarbij de cursisten gezamenlijk onder mijn begeleiding, ook op hun eigen werkplek, naar andere mogelijkheden zullen zoeken om de overbelastingsproblematiek aan te pakken.
Hieraan ligt een didactiek ten grondslag die probleemgericht het zelfoplossende vermogen van de cursist stimuleert.

 

 

 

omhoog