Visie: Training Tilco÷rdinatoren

 

In toenemende mate wordt er in de zorginstellingen gewerkt met tilco÷rdinatoren.
Ook wordt er gesproken van tildeskundigen, tilspecialisten, tilcoaches, etc.
Het gaat hier steeds om medewerkers die naast hun dagelijkse functie met bijbehorende werkzaamheden een extra functie als deskundige van fysieke overbelasting vervullen.
Zij spelen derhalve een sleutelrol binnen het beleid ter preventie van fysieke overbelasting. Zij vormen namelijk de schakel tussen aan de ene kant leidinggevenden en interne/externe deskundigen en aan de andere kant de medewerkers op de werkvloer.
Deze aangegeven sleutelrol stelt de nodige eisen aan de functie van tilco÷rdinator. De eisen liggen zowel op het vlak van kennis en vaardigheden als op het persoonlijke vlak.
De tilco÷rdinator zal vanuit eigen enthousiasme en een natuurlijk overwicht de collega's moeten motiveren, stimuleren, instrueren, voorzien van feedback en daar waar nodig corrigeren.
Dit betekent dat de tilco÷rdinator een gerichte scholing zal moeten ontvangen om aan de eisen van de functie te kunnen voldoen. In eerste instantie zal er een basisscholing van de eigen doelgroep gevolgd dienen te worden. Ook is het verstandig dat de basisscholing van de andere doelgroepen gevolgd wordt, zodat men ook op de hoogte is van de problematiek van andere disciplines. Dit bevordert de algemene kennis en biedt de mogelijkheid om volwaardig te kunnen participeren in een eventuele tilwerkgroep.
Daarna zal een verdieping van kennis en vaardigheden moeten plaatsvinden. Dit is gericht op het inzicht krijgen in, het waarnemen en analyseren van en het begeleiden in het vinden van oplossingen bij fysiek (over)belastende handelingen.
Een cruciale rol speelt hierbij de communicatie. Daar zal dan ook veel aandacht in de scholing aan besteed moeten worden. Om collega's op een juiste wijze te kunnen begeleiden en om vanuit een gelijkwaardige positie te kunnen overleggen met leidinggevenden, management en interne/externe deskundigen is het noodzakelijk dat de deelnemers aan den lijve ervaren en geconfronteerd worden met hun huidige wijze van communiceren. Van daaruit kan onder begeleiding van de scholingsleider gezocht worden naar de voor ieder individu meest optimale vorm van communicatie.

 

 

omhoog